De bloemenstoeten, een Sint-Niklase zomertopper van weleer

De bloemenstoeten, een Sint-Niklase zomertopper van weleer

De zomercavalcaden en bloemenstoeten waren in de jaren 1950 en 1960 een vast fenomeen op de eerste zondag van augustus. Onderzoekster Marleen De Smedt voerde in samenwerking met het stadsarchief een grondig onderzoek over het ontstaan, de inhoud en de uitstraling van dit zomerse evenement. Dit najaar geeft het stadsarchief in de brochurereeks Archivaria een lijvig themanummer uit over de Sint-Niklase bloemenstoeten. Uit het overvloedige fotomateriaal wordt hier op de beeldbank al een voorsmaakje gepresenteerd.

Op zondag 7 augustus 1938 werd “een Grooten Reklaam- en Bloemenstoet” georganiseerd te Sint-Niklaas. Het initiatief ging uit van het stadsbestuur, dat de lokale handel en nijverheid wilde stimuleren en promoten. De intentie om de bloemenstoet uit te bouwen tot een jaarlijkse toeristisch-commerciële topmanifestatie met een brede landelijke aantrekkingskracht werd bruusk afgebroken door de Tweede Wereldoorlog.
Pas op 1 augustus 1948 werd de draad weer opgenomen. Het programmaboekje kondigde vol zelfvertrouwen de wedergeboorte van het evenement aan: “(...) En wij herbeginnen goed! Het is al te voorzien: binnen een paar jaren vecht de St-Niklazenaar als hij zijn stoet hoort kleineren, begint hij water en bloed te zweten als de barometer naar slecht weder zakt, de dagen voor de Cavalcade en Bloemenstoet, verloochent hij pronostiek of duivenspel of cinema, om zich een steunkaart te kunnen kopen, lokt hij vrienden en kennissen met alle middelen naar zijn stad, om op "de grote dag" wat te komen beleven.”
De eerste naoorlogse editie was veeleer bescheiden. Zij omvatte maar acht praalwagens en was vooral opgebouwd rond cavalcadegroepen van buiten Sint-Niklaas. Wel was er een stevige organisatorische structuur in het leven geroepen, met een hoofdcomité en drie subcomité's. Langzamerhand groeiden de zomercavalcaden en bloemenstoeten uit tot een trekpleister van formaat op de eerste zondag van augustus.
In 1967 werd de bloemenstoet evenwel geïntegreerd in de praalstoet van 10 september, waarin het 750-jarig bestaan van de gemeente werd herdacht. Eind van de jaren zestig ging de dynamiek van de stoet om diverse redenen verloren. Er waren nog twee gewone ommegangen in 1968 en 1969 en op 6 september 1970 vond in mineur de 25ste en laatste zomercavalcade en bloemenstoet plaats.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie